Αλλαγή διαχειριστή πολυκατοικίας
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Όταν ολοκληρωθεί η θητεία του διαχειριστή της πολυκατοικίας και αλλάξει, θα πρέπει να αντικατασταθούν τα στοιχεία του με τα νέα στα έντυπα λογαριασμών των κοινόχρηστων δαπανών. Με ένα απλό τηλεφώνημα σας στην εταιρία ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνία επιθυμείτε (Fax / e-mail ) ενημερώνουμε άμεσα τα συστήματα που χρησιμοποιούμε και προβαίνουμε στην έκδοση κοινοχρήστων περιλαμβάνοντας τα νέα στοιχεία. Ο διαχειριστής είθισται να αλλαζει μετά την ολοκλήρωση ενός έτους ή όπως ανεφέρεται στο κανονισμό της πολυκατοικίας.

Περισσότερα...

Αλλαγή διαχειριστή πολυκατοικίας

Tags: Αλλαγή διαχειριστή πολυκατοικίας

Αλλαγή διαχειριστή πολυκατοικίας