Έλεγχος πυροσβεστήρων
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Μια ιδιάζουσας σημασίας εργασία συντήρησης είναι ο έλεγχος, συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων του κτηρίου και οποιασδήποτε εγκατάστασης. Είναι βέβαιο πως στην ατυχή αρχική στιγμή εκδήλωσης μίας φωτιάς, οι τοποθετημένοι πυροσβεστήρες θα αναζητηθούν, θα χρησιμοποιηθούν και θα προστατεύσουν εκτοξεύοντας το κατασβεστικό υλικό τους (συνήθως υπό μορφή σκόνης) στην εστία της φωτιάς. Γι'αυτό το λόγο θα πρέπει αφενός να είναι τοποθετημένοι σε σωστά σημεία όπως σε κάθε όροφο του ακινήτου, αφετέρου σωστά συντηρημένοι και ελεγμένοι κάθε χρόνο. Ενώ οι τιμές αναγόμωσης των πυροσβεστήρων ποικίλουν, δεν αποτελούν σημαντική οικονομική επιβάρυνση μπροστά στο όφελος προστασίας που προσφέρουν.

Η συντήρηση των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτική βάσει νόμου.

Ζητήστε μία προσφορά συντήρησης,αναγόμωσης και τοποθέτησης πυροσβεστήρων.

Περισσότερα...

Έλεγχος πυροσβεστήρων

Tags: Έλεγχος πυροσβεστήρων

αποχέτευση στα κοινόχρηστα πολυκατοικίας