Πυροσβεστήρες ανά όροφο στη πολυκατοικία / Ευθύνη διαχειριστή πολυκατοικίας
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Η εγκατάσταση πυροσβεστήρων ανά όροφο στη πολυκατοικία μας, είναι σύμφωνη με πολλούς κανονισμούς ασφαλείας. Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει πυροσβεστήρες σε κοινόχρηστους διαδρόμους, κλιμακοστάσιο, λεβητοστάσιο, ταράτσα, αποθήκες και διάφορους κοινόχρηστους αλλά και ιδιωτικούς χώρους. Είθισται να τοποθετούνται σε βολικό ύψος σε κοινόκτητες αλλά και ιδιόκτητες επιφάνειες τοίχων σε συγκεκριμένο και ευδιάκριτο σημείο από όλους τους ενοίκους ανά όροφο. Αυτό διότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης γίνεται άμεσα αντιληπτό που βρίσκεται ένας αναγκαίος πυροσβεστήρας που θα προλάβει την ενδεχόμενη επέκταση μίας πυρκαγιάς και δεν θα τον ψάχνουμε από εδώ και εκεί. Η επιτήρηση και η συντήρηση των συσκευών είναι υποχρεωτικές δια νόμου και πρέπει να πραγματοποιούνται τακτικά για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητάς τους. Οι πυροσβεστήρες φέρουν ταμπέλα ελέγχου ανά ημερομηνία και οδηγίες χρήσης.

Ζητήστε μία προσφορά δωρεάν τοποθέτησης και χρήσης πυροσβεστήρων.

Περισσότερα...

Πυροσβεστήρες ανά όροφο στη πολυκατοικία / Ευθύνη διαχειριστή πολυκατοικίας

Tags: Πυροσβεστήρες ανά όροφο στη πολυκατοικία / Ευθύνη διαχειριστή πολυκατοικίας

Πυροσβεστήρες ανά όροφο στη πολυκατοικία / Ευθύνη διαχειριστή πολυκατοικίας