Σφράγισμα καλοριφέρ και κλείσιμο διαμερίσματος πολυκατοικίας
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Στις περιπτώσεις κλειστών διαμερισμάτων, το ποσοστό συμμετοχής στο πετρέλαιο/αέριο κ.λ.π. μειώνεται και κυμαίνεται ποσοστιαία μεταξύ του 20-30%.Σύμφωνα με το καθεστώς αυτό τα θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ) στα κλειστά διαμερίσματα θα πρέπει να σφραγιστούν. Τα σώματα καλοριφέρ αφαιρούνται, τοποθετούνται ειδικές τάπες (σφράγισμα) και επαντοποθετούνται στη θέση τους. Την εργασία αυτή την αναλαμβάνει ειδικευμένος υδραυλικός ενώ θα πρέπει να ενημερωθεί και ο διαχειριστής της πολυκατοικίας έτσι ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης κατά την έκδοση κονοχρήστων.

Ενημερώστε το διαχειριστή/τρια ή την επιτροπή της πολυκατοικίας σας.

Ζητήστε μία προσφορά εργασίας υδραυλικού.

Περισσότερα...

Σφράγισμα καλοριφέρ και κλείσιμο διαμερίσματος πολυκατοικίας

Tags: Σφράγισμα καλοριφέρ και κλείσιμο διαμερίσματος πολυκατοικίας

αποχέτευση στα κοινόχρηστα πολυκατοικίας