Έκδοση κοινοχρήστων πολυκατοικίας.
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Η μηνιαία σωστή κατανομή, έκδοση και διανομή των κοινόχρηστων δαπανών της πολυκατοικίας από το διαχειριστή της, είναι απαραίτητη και είναι εκείνη που διασφαλίζει τη διαφάνεια ανάμεσα στους ενοίκους , απεικονίζει αποτελεσματικά τις ταμειακές ροές, βελτιώνοντας σημαντικά τη λειτουργία της. Η παντελής έλλειψη ή καθυστέρηση αυτής ως απόρροια έλλειψης χρόνου ή αδιαφορίας , έχει σαν συνέπεια τη ταχεία υποβάθμιση της πολυκατοικίας και της περιουσίας, αλλά και την εμφάνιση ζητημάτων ασφάλειας και προστασίας εντός και εκτός του κτηρίου.

> Παράδοση κοινοχρήστων

> Ειδοποιητήριο πληρωμής διαμερίσματος πολυκατοικίας

Περισσότερα...

Έκδοση κοινοχρήστων πολυκατοικίας

Tags: Έκδοση κοινοχρήστων πολυκατοικίας, Κοινόχρηστα πολυκατοικιών

έκδοση κοινοχρήστων πολυκατοικίας