Ειδοποιητήριο πληρωμής διαμερίσματος πολυκατοικίας
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Σε ένα κοινόκτητο ακίνητο όπως είναι η πολυκατοικία, η ειδοποίηση ενός ανεξόφλητου λογαριασμού ενοίκου πολυκατοικίας που αφορά τη συμμετοχή του στις κοινόχρηστες δαπάνες αυτής, ονομάζεται "ειδοποιητήριο διαμερίσματος" και μοιράζεται σε όλα τα διαμερίσματα. Αναφέρει το είδος και την ανάλυση των δαπανών, τις οφειλές ενοικιαστή και ιδιοκτήτη, τις ενδείξεις μετρητή θέρμανσης, προηγούμενες οφειλές καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής σύμφωνα με τα χιλιοστά του διαμερίσματος.Το ειδοποιητήριο διαμερίσματος ακολουθεί η εξοφλητική απόδειξη αφού εξοφληθούν στο ακέραιο οι όποιες οφειλές. Η εμπρόθεσμη εξόφληση του ειδοποιητηρίου πληρωμής διαμερίσματος αποτελεί σημαντική υποχρέωση και είναι αυτή που θα συνεισφέρει στη διατήρηση του επιθυμητού επιπέδου διαβίωσης στο κτήριο. Περισσότερα...

Ειδοποιητήριο πληρωμής διαμερίσματος πολυκατοικίας

Tags: Ειδοποιητήριο πληρωμής διαμερίσματος πολυκατοικίας

Ειδοποιητήριο πληρωμής διαμερίσματος πολυκατοικίας