Αλλαγή χιλιοστών κοινοχρήστων
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Ουδείς διατηρεί το δικαίωμα επέμβασης στη κατάσταση συνιδιοκτησίας και αναδιαμόρφωσης των χιλιοστών συμμετοχης στις κοινόχρηστες δαπάνες, πέραν του αρμόδιου μηχανικού στον οποίο θα ανατεθεί και θα τεκμηριώσει την όποια αλλαγή.

Περισσότερα...

Αλλαγή χιλιοστών κοινοχρήστων

Tags: Αλλαγή χιλιοστών κοινοχρήστων

Αλλαγή χιλιοστών κοινοχρήστων