Παράνομα κοινόχρηστα / Νόμιμος τρόπος κατανομής κοινοχρήστων
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Η κατανομή των κοινόχρηστων δαπανών σε οικοδομή γίνεται βάσει χιλιοστών.Κριτήριο αποτελεί σε αυτή την περίπτωση το ποσοστό κυριότητας. Σε οικοδομή χωρίς κανονισμό, η κατανομή γίνεται με βάση την πραγματική αξία της κάθε ιδιοκτησίας, κριτήριο, εδώ, αποτελεί η αξία του διαμερίσματος. ( ΑΠ377/2003) Ά.4 ν.3741/1929 Οι δαπάνες που κατανέμονται σε ενοικιαστές πρέπει να αφορούν αποκλειστικά τη συντήρηση και λειτουργία του κτιρίου και αυτές που κατανέμονται στους ιδιοκτήτες πρέπει να αφορούν την επισκευή του κτιρίου π.χ κάποιου είδους βλάβη.

Ζητήστε μία προσφορά έκδοσης κοινοχρήστων και διαχείρισης πολυκατοικίας.

Περισσότερα...

Παράνομα κοινόχρηστα / Νόμιμος τρόπος κατανομής κοινοχρήστων

Tags: Παράνομα κοινόχρηστα / Νόμιμος τρόπος κατανομής κοινοχρήστων

Παράνομα κοινόχρηστα / Νόμιμος τρόπος κατανομής κοινοχρήστων