Χιλιοστά συμμετοχής κοινοχρήστων ή ισομέρεια;
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Τα κοινόχρηστα πολυκατοικίας εκδίδονται βάσει των χιλιοστών και ποσοστών συμμετοχής που περιλαμβάνονται στη μελέτη των μηχανικών ή και στη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας.Εάν η γενική συνέλευση πολυκατοικίας αποφασίσει παμψηφεί την ένταξη κάποιας ιδιαίτερης δαπάνης σε καθεστώς ισομέρειας για συγκεκριμένους λόγους θα πρέπει να αναφέρεται πριν την έκδοση. Τα χιλιοστά συμμετοχής των ιδιοκτητών πολυκατοικίας επί του πίνακα βρίσκονται στη διάθεση όλων των ιδιοκτήτων εάν ζητηθούν για την ομαλή εξέλιξη των διαδικασιών.

Περισσότερα...

Χιλιοστά συμμετοχής κοινοχρήστων πολυκατοικίας ή ισομέρεια;

Tags: Χιλιοστά συμμετοχής κοινοχρήστων πολυκατοικίας ή ισομέρεια;