Παραίτηση διαχειριστή πολυκατοικίας
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Σε περίπτωση παραίτησης, η γενική συνέλευση ορίζει διαχειριστή άλλο πρόσωπο με ποσοστό ψήφων που προβλέπεται στον κανονισμό. Η θητεία του διαχειριστή συνήθως είναι ένα έτος και αν με τη λήξη της θητείας του δεν συγκροτηθεί η γενική συνέλευση σε σώμα για την εκλογή νέου και ο παλαιός συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς αντιρρήσεις, έχει την ιδιότητα νομίμως διορισθέντως διαχειριστή ( ΑΠ 532/2019)

Ζητήστε μία προσφορά έκδοσης κοινοχρήστων και διαχείρισης πολυκατοικίας.

Περισσότερα...

Παραίτηση διαχειριστή πολυκατοικίας

Tags: Παραίτηση διαχειριστή πολυκατοικίας

Παραίτηση διαχειριστή πολυκατοικίας