Ανακοινώσεις πολυκατοικιών
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Η τυπική επικοινωνία μεταξύ του διαχειριστή ή της διαχειριστικής επιτροπής πολυκατοικίας και των υπόλοιπων ενοίκων μπορεί να περιλαμβάνει τακτική ή έκτακτη ανάρτηση ανακοινώσεων σε εμφανές σημείο στη πολυκατοικία ή κάποιον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας. Μία ανακοίνωση συνήθως περιλαμβάνει Τίτλο και καθορισμό θέματος / Ημερομηνία ανάρτησης / Στοιχεία επικοινωνίας για ερωτήσεις και διευκρινίσεις / Κύριο θέμα με σύντομη περιγραφή, έκκληση, παρατήρηση, οδηγία / Επίλογος με μία σύντομη ευγενική διατύπωση που μπορεί να αφορά την παρότρυνση των ενοίκων να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες.

Ζητήστε μία προσφορά ανάληψης καθηκόντων διαχείρισης πολυκατοικίας.

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις πολυκατοικιών

Tags: Ανακοινώσεις πολυκατοικιών

Κοπή ψηλών δέντρων