Νέος νόμος για τα κοινόχρηστα
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

-ν.3741/1929 περί οριζοντίου ιδιοκτησίας /νομοθετικό διάταγμα 1024/1971 που αφορά την κάθετο ιδιοκτησία. Ο αγορανομικός κώδικας ΦΕΚ Δ-631/1985 που καθορίζει τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μία ιδιοκτησίες. /Οι διατάξεις περί εντολής του Αστικού Κώδικα ά.710 επόμ. για τον διαχειριστή.

Ζητήστε μία προσφορά.

Περισσότερα...

Νέος νόμος για τα κοινόχρηστα

Tags:Νέος νόμος για τα κοινόχρηστα

Νέος νόμος για τα κοινόχρηστα