Δεν αναλαμβάνει κανείς διαχειριστής πολυκατοικίας, άρνηση ανάληψης καθηκόντων διαχειριστή
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Αυτό το ζήτημα ρυθμίζεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας.Δεν μπορεί κανείς να υποχρεωθεί στην ανάληψη καθηκόντων διαχειριστή εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά στο κανονισμό. Για τη τροποποίηση του κανονισμού ανατρέξτε εδώ. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορείτε να απευθυνθείτε σε μία επιχείρηση.

Ζητήστε μία προσφορά έκδοσης κοινοχρήστων και διαχείρισης πολυκατοικίας.

Περισσότερα...

Δεν αναλαμβάνει κανείς διαχειριστής πολυκατοικίας, άρνηση ανάληψης καθηκόντων διαχειριστή

Tags: Δεν αναλαμβάνει κανείς διαχειριστής πολυκατοικίας, άρνηση ανάληψης καθηκόντων διαχειριστή

αποχέτευση στα κοινόχρηστα πολυκατοικίας