Κλειστά διαμερίσματα στα κοινόχρηστα
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Σε περίπτωση κεντρικής θέρμανσης και στη περίπτωση που διαμερίσματα της πολυκατοικίας έχουν αποκοπεί από αυτήν με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών (αφαίρεση θερμαντικών σωμάτων - τοποθέτηση ειδικών εξαρτημάτων), ο διαχειριστής πολυκατοικίας μπορεί να ζητήσει ένα ειδικό καθεστώς χρέωσης αυτών και συμμετοχής τους στις κοινόχρηστες δαπάνες θέρμανσης συμβουλευόμενος το κανονισμό της πολυκατοικίας που ενδεχομένως θα αναφέρει το ποσοστό συμμετοχής στα κοινόχρηστα

Περισσότερα...

Κλειστά διαμερίσματα στα κοινόχρηστα

Tags: Κλειστά διαμερίσματα στα κοινόχρηστα

Κλειστά διαμερίσματα στα κοινόχρηστα