Εκλογή διαχειριστή χωρίς κανονισμό πολυκατοικίας
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν είναι υποχρεωτικός και δεν εμποδίζει την εκλογή διαχειριστή, η οποία γίνεται ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καταστατικό που ρυθμίζει το συγκεκριμένο ζήτημα και κανείς δεν επιθυμεί να αναλάβει τη διαχείριση, οποισδήποτε ιδιοκτήτης με έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο διορισμό προσωρινού διαχειριστή.

Ζητήστε μία προσφορά έκδοσης κοινοχρήστων και διαχείρισης πολυκατοικίας.

Περισσότερα...

Εκλογή διαχειριστή χωρίς κανονισμό πολυκατοικίας

Tags: Εκλογή διαχειριστή χωρίς κανονισμό πολυκατοικίας

Εκλογή διαχειριστή χωρίς κανονισμό πολυκατοικίας