Αποκατάσταση διαρροής κεντρικής αποχέτευσης
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Η αποκατάσταση διαρροής της κεντρικής αποχέτευσης απαιτεί άμεση και ειδικευμένη επέμβαση. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με υδραυλικό ή τεχνικό αποχέτευσης για να επιθεωρήσει το πρόβλημα και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες επισκευές. Συνήθως απαιτείται εκσκαφή, τοποθέτηση νέων τμημάτων αγωγού Β/Τ, σύνδεση φρεατίωνκαι επίστρωση με σκυρόδεμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις τοποθετείται μεταλλικό πλέγμα για την αποφυγή καθιζήσεων. Κάποιες φορές ο εντοπισμός της διαρροής πραγματοποιείται με χρήση ενδοσκοπικής κάμερας εντός και κατα μήκος των αγωγών.

Ζητήστε μία προσφορά.

Περισσότερα...

Αποκατάσταση διαρροής κεντρικής αποχέτευσης

Tags: Αποκατάσταση διαρροής κεντρικής αποχέτευσης

Αποκατάσταση διαρροής κεντρικής αποχέτευσης