Επισκευή μετόπης μπαλκονιού.
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Η επισκευή μετόπης μπαλκονιού περιλαμβάνει εργασίες όπως επισκευές και αντικαταστάσεις οικοδομικών υλικών ή και μεταλλικών και στεγανωτικών στοιχείων σε συγκεκριμένα σημεία. Συνήθως καθαιρούνται τα αποσαθρωμένα τμήματα σκυροδέματος και επισκευάζεται με χρήση αναστολέων διάβρωσης και νέου επισκευαστικού σκυροδέματος. Οι επιφάνειες επανέρχονται στην πρότερη κατάσταση τους. Τα σαθρά σημεία των μετοπών θεωρούνται ιδιαιτέρως επικίνδυνα για πρόκληση τραυματισμών διερχόμενων. Είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνονται οι αποφάσεις της συνέλευσης άμεσα προς ταχεία επισκευή. Δείτε τι είναι η ασφάλιση αστικής ευθύνης διαχειριστή και υπόλοιπων συνιδιοκτητών.

Ζητήστε μία προσφορά επισκευής.

Περισσότερα...

Επισκευή μετόπης μπαλκονιού.

Tags:Επισκευή μετόπης μπαλκονιού.

Επισκευή μετώπης μπαλκονιού.