Ποινική ευθύνη διαχειριστή πολυκατοικίας
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Ο διαχειριστής διορίζεται από τους συνδιοκτήτες. Τα δικαιώματά του και οι υποχρεώσεις του απορρέουν από το καταστατικό της πολυκατοικίας, που έχει διαμορφωθεί και ψηφισθεί από τη γενική συνέλευση,και απευθείας από το νόμο. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει τη διαχείριση της πολυκατοικίας, προβαίνει δηλαδή σε διαχειριστικές πράξεις που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η ανάθεση της διαχείρισης ρυθμίζεται από τις διατάξεις περί " εντολής" του Αστικού Κώδικα.Ο διαχειριστής με τους ιδιοκτήτες συνδέονται, έτσι, ενδοσυμβατικά ( έννομη σχέση εντολέα- εντολοδόχου) και αδικοπρακτικά σε κάθε περίπτωση ζημίας παράνομης και υπάιτιας. ( 914 ΑΚ) Η ευθύνη του διαχειριστή ως εντολοδόχου αφορά κάθε πταίσμα ( αφηρημένη ελαφρά αμέλεια), σε κάθε περίπτωση πρέπει να βαρύνεται με υπαιτιότητα. Έχει κριθεί και νομολογιακά ΕφΑθ518/1979. Αυτό σημαίνει πως για κάθε πράξη ή παράλειψή του που βαρύνεται με υπαιτιότητα στο πλαίσιο της διαχείρισης, γεννάται υποχρέωσή του προς αποζημίωση συνιδιοκτήτη ή τρίτου που ζημιώθηκε.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η ευθύνη του, ενδεχομένως να είναι και ποινική. Κρίνεται ανά περίπτωση. Όταν η πράξη ή η παράλειψή του προκάλεσε βλάβη σε αγαθά τρίτων, τα οποία προστατεύονται σε διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Περισσότερα...

Ποινική ευθύνη διαχειριστή πολυκατοικίας

Tags: Ποινική ευθύνη διαχειριστή πολυκατοικίας

Ποινική ευθύνη διαχειριστή πολυκατοικίας