Τιμή απόφραξης δωρεάν
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας - Τηλ: 210.9426696

Η τιμή της απόφραξης ποικίλει ανάλογα με το είδος των σωληνώσεων και των αγωγών καθώς και τη φύση του προβλήματος ή το επίπεδο δυσκολίας αντιμετώπισης του αλλά και το είδος των εργαλείων και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Συνιστάται η χρήση μικροκάμερας υψηλής ευκρίνειας, η οποία θα ταξιδέψει κατά μήκος των αγωγών που παρουσιάζουν δυσλειτουργία για τον γρήγορο και αποτελεσματικό εντοπισμό του προβληματικού σημείου καθώς και η μηνιάια συντήρηση των αγωγών που θα προστατέψει το δίκτυο του κτηρίου μακροπρόθεσμα. Στη περίπτωση της μηνιαίας συντήρησης του δικτύου όλες οι αποφράξεις που μπορεί να προκύψουν πέραν της συντήρησης πραγματοποιούνται δωρεάν.

Περισσότερα...

Τιμή απόφραξης δωρεάν

Tags: Τιμή απόφραξης δωρεάν / Απόφραξη δωρεάν

Τιμή απόφραξης δωρεάν