Αποτελεσματική διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών

Για να επιτευχθεί η καθιέρωση μίας επιχείρησης, ενός προϊόντος και μίας υπηρεσίας στην Ελληνική αγορά, εκτός από την ποιότητα τους που αποτελεί και τον σημαντικότερο παράγοντα, ιδιαίτερη έμφαση απαιτείται στην εύστοχη και αποτελεσματική επικοινωνία τους. Καινοτόμοι και εναλλακτικοί τρόποι προώθησης που ενισχύουν το στρατηγικό marketing επιχειρήσεων, εμφανίζονται συνεχώς.Ένας από αυτούς είναι και η αποτελεσματική διείσδυση προϊόντων / υπηρεσιών μέσω της αδιάκοπης διανομής κοινοχρήστων πολυκατοικιών. Είτε με τη τοποθέτηση διαφημιστικού φυλλαδίου στο εσωτερικό ενός φσκέλου κοινοχρήστων, είτε μέσω ειδικής εκτύπωσης πάνω στις συγκεντωτικές καταστάσεις,ειδοποιητήρια, εξοφλητικές αποδείξεις ή και στους ίδιους τους φακέλους που περιέχουν όλα αυτά, μπορείτε να έρθετε σε άμεση επαφή με ένα ευρύ κοινό, εντός πολλών χιλιάδων διαμερισμάτων, το οποίο πιθανότατα να ενδιαφέρεται για το προϊόν ή την υπηρεσία σας.

Δήλωση ενδιαφέροντος:

*Μορφή:

*Ονοματεπώνυμο υπευθύνου:

Διακριτικός τίλος εταιρείας/επιχείρησης:

*Περιοχή:

*Τηλέφωνο 1(σταθερό):

Τηλέφωνο 2(σταθερό):

Τηλέφωνο (κινητό):

Fax:

Email:

Web site:

Ενδιαφέρομαι για: ΤΟΜΕΑ Α' ΤΟΜΕΑ Β' ΤΟΜΕΑ Γ' ΤΟΜΕΑ Δ' (Δείτε παρακάτω)

*Διαφημιζόμενο είδος και σύντομη περιγραφή του :

Παρατηρήσεις:
*Tα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ Α'
'Εντυπα διαστάσεων Α5
'Εντυπα διαστάσεων Α4
'Εντυπα διαστάσεων Α3
Περιλαμβάνεται φακέλωμα και διανομή.
ΤΟΜΕΑΣ Β'
Τυπωμένη μακέτα σε φάκελο
Τυπωμένη μακέτα σε συγκεντρωτική κατάσταση
Τυπωμένη μακέτα σε φάκελο & συγκεντρωτική κατάσταση
Τυπωμένη μακέτα σε ειδοποιητήρια
Τυπωμένη μακέτα σε εξοφλητικές αποδείξεις
Τυπωμένη μακέτα σε ειδοποιητήρια & σε εξοφλητικές αποδείξεις
Τυπωμένη μακέτα σε (3) τρία μέσα προβολής
Τυπωμένη μακέτα σε όλα τα μέσα προβολής
Περιλαμβάνεται η διανομή
ΤΟΜΕΑΣ Γ'
Banner μεγέθους 234 Χ 60
Banner μεγέθους 468 Χ 60
Banner μεγέθους 728 Χ 90 (Leaderboard)
Banner μεγέθους 120 Χ 240
Banner μεγέθους 120 Χ 600
Banner μεγέθους 160 Χ 600 (Skyscraper)
Τα διαφημιστικά banner τοποθετούνται σε όποιο τμήμα του δικτυακού τόπου επιθυμείτε.
ΤΟΜΕΑΣ Δ'
E-mail marketing
Μακέτα σε εξερχόμενες προσφορές

Επισημάνσεις: Η 'Αργώ Ελλάς' τεχνική επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα άμεσης απόρριψης διαφημιστικής μακέτας ή διαφημιστικού banner σε περίπτωση που θεωρηθεί από τα αρμόδια στελέχη της,ότι προσβάλλουν τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς, παραβιάζουν την εμπορική ηθική ή παρουσιάζουν ανταγωνιστικό θέμα.Όλες οι προς προβολή μακέτες εξετάζονται προσεκτικά και από γραφιστικής πλευράς μεριμνώντας για την σωστή τοποθέτηση τους στο υπάρχον σχεδιαστικό περιβάλλον.

Γενικές πληροφορίες:
- Μόνο ένας διαφημιζόμενος προβάλλεται για καλύτερα αποτελέσματα. Ως εκ τούτου τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

- Οι διανομές κοινοχρήστων εκτελούνται καθημερινά μέχρι να ολοκληρωθούν. Ένας φάκελος κοινοχρήστων περιέχει μία διπλότυπη συγκεντρωτική κατάσταση, ειδοποιητήρια, εξοφλητικές αποδείξεις, βοηθητικές φόρμες εξόδων πολυκατοικίας, ενημερώσεις, ανακοινώσεις.

#radio#tv2#network

BANNERS ARGO HELLAS

Ξενοφώντος 153, Καλλιθέα 176 74, 210 9426696 / 210 9426537 / 210 9410959 / 210 9401324