Α.Φ.Μ. Πολυκατοικίας

Η πολυκατοικία μπορεί να αποκτήσει δικό της α.φ.μ. με την υποβολή της ταυτότητας του διορισμένου διαχειριστή και του διορισμού του όπως αποφασίστηκε από τη συνέλευση της πολυκατοικίας και καταγράφηκε στο αντίστοιχο πρακτικό, καθώς και της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, αφού συμπληρωθούν τα αντίστοιχα απαραίτητα έντυπα.

 

Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 210.9426696 - 210.9426537 και όπου κάποιος εκπρόσωπος μας θα απαντήσει στα ερωτήματα σας. Δείτε τα πλεονεκτήματα ενός ετήσιου προγράμματος συνεργασίας για τη πολυκατοικία σας!

 

αποθεματικό πολυκατοικίας