Α.Φ.Μ. Πολυκατοικίας

Η πολυκατοικία μπορεί να αποκτήσει δικό της α.φ.μ. με την υποβολή της ταυτότητας του διορισμένου διαχειριστή και του διορισμού του όπως αποφασίστηκε από τη συνέλευση της πολυκατοικίας και καταγράφηκε στο αντίστοιχο πρακτικό, καθώς και της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας* στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, αφού συμπληρωθούν τα αντίστοιχα απαραίτητα έντυπα.

 

Ρωτήστε επιπλέον πληροφορίες στα τηλ. 210.9426696 - 210.9426537 και όπου κάποιος εκπρόσωπος μας θα απαντήσει στα ερωτήματα σας.

*Με τον όρο οριζόντια ιδιοκτησία αποτυπώνεται η έννοια της πολυκατοικίας.

Sitemap

αποθεματικό πολυκατοικίας