Αλλαγή διαχειριστή πολυκατοικίας

Όταν ολοκληρωθεί η θητεία του διαχειριστή της πολυκατοικίας και αλλάξει, θα πρέπει να αντικατασταθούν τα στοιχεία του με τα νέα στα έντυπα λογαριασμών των κοινόχρηστων δαπανών.
Με ένα απλό τηλεφώνημα σας στην εταιρία ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνία επιθυμείτε (Fax / e-mail ) ενημερώνουμε άμεσα τα συστήματα που χρησιμοποιούμε και προβαίνουμε στην έκδοση κοινοχρήστων περιλαμβάνοντας τα νέα στοιχεία.
Ο διαχειριστής είθισται να αλλαζει μετά την ολοκλήρωση ενός έτους ή όπως ανεφέρεται στο κανονισμό της πολυκατοικίας.

 

Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 210.9426696 - 210.9426537 και όπου κάποιος εκπρόσωπος μας θα απαντήσει στα ερωτήματα σας. Δείτε τα πλεονεκτήματα ενός ετήσιου προγράμματος συνεργασίας για τη πολυκατοικία σας!

 

Αλλαγή διαχειριστή πολυκατοικίας