Απόδειξη διαμερίσματος

Η απόδειξη εξόφλησης, του λογαριασμού/ειδοποιητηρίου που ήδη έχει κοινοποιηθεί, παραδίδεται στο διαμέρισμα μετά την εξόφληση των οφειλών. Καλό να είναι να διατηρείται αρχείο σε έντυπη μορφή για εύλογο χρονικό διάστημα. Η απόδειξη διαμερίσματος μαζί με άλλα στοιχεία διασφαλίζουν την οικονομικά ενήμερη κατάσταση του κάθε διαμερίσματος, αποτελεί δε σημαντικό εργαλείο σε όλες τις διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου που λαμβάνουν χώρα σε μία πολυκατοικία.

 

Sitemap

Απόδειξη διαμερίσματος