Ασφάλιση πολυκατοικίας

Η ασφάλιση της πολυκατοικίας* και των κοινόχρηστων χώρων (π.χ. κλιμακοστάσιο, λεβητοστάσιο, εξωτερική τοιχοποιία, κεντρική είσοδος κ.λ.π.) έναντι τρίτων για ατυχήματα σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά που θα προστατεύσει το διαχειριστή πολυκατοικίας και τους κατοίκους της σε περίπτωση ενός ατυχούς συμβάντος. Η συγκεκριμένη ασφάλιση ενδέχεται να αναφέρεται και στο κανονισμό της πολυκατοικίας.Καλύψεις όπως απέναντι σε πυρκαγιά, βλάβες στο σύστημα ύδρευσης και των αγωγών, έκρηξη στο λεβητοστάσιο, βραχυκυκλώματα προσφέρουν έτι περαιτέρω. *Προσφέρεται ως δώρο μαζί με το οικονομικό πακέτο εργασιών συντήρησης της πολυκατοικία σας.

Ασφάλιση πολυκατοικίας