Διαχείριση πολυκατοικίας

Η συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας, οι διάφορες επισκευές αποκατάστασης και διόρθωσης, η διασφάλιση τήρησης του κανονισμού της πολυκατοικίας και άλλων διατάξεων αποτελούν συλλογικα καθήκοντα του διαχειριστή της πολυκατοικίας αλλά και όλων των συνιδιοκτητών ταυτόχρονα Εντούτοις γαι λόγους οργάνωσης έτσι όπως σε μία επιχείρηση ο συντονισμός  και η επίβλεψη ανατίθενται στο διοικητικό προσωπικό της, έτσι και στη πολυκατοικία η γενική συνέλευση των  συνιδιοκτητών ουσιαστικά διορίζει τη διοίκηση της πολυκατοικίας η oποία μπορεί να αποτελείται μόνο από έναν διαχειριστή ή και από συνδιαχειριστές (διαχειριστική επιτροπή) σε περίπτωση πολλών διαμερισμάτων. Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι νόμιμες αποφάσεις της συνέλευσης πολυκατοικίας αφορούν όλους τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας είτε παρευρέθηκαν σε αυτήν είτε όχι αλλά και είτε διαφώνησαν ή όχι με αυτές, ενώ είναι δεσμευτικές

 

Sitemap

Διαχείριση πολυκατοικίας