Διαχείριση κτιρίων

Η σωστή διαχείριση του κτιρίου απαιτεί υπευθυνότητα, συνέπεια, φερεγγυότητα, επικοινωνία και αγαστή συνεργασία. Μόνο έτσι θα επιτευχθεί η ολοκληρωμένη και σωστή συντήρηση των κοινόχρηστων και κοινόκτητων εγκαταστάσεων, πραγμάτων και διαφόρων χώρων επιβραδύνοντας δραματικά τις φθορές, αναβαθμίζοντας τις συνθήκες διαβίωσης και τροφοδοτώντας με επιπρόσθετη αξία τις ιδιοκτησίες. Η σωστή διαχείριση του κτιρίου που προϋποθέτει την αδιάκοπη συμβολή όλων των ιδιοκτητών θα προσδώσει "ταυτότητα" στο κτίριο κάνοντας το να ξεχωρίζει. Η συμμετοχή των υπόλοιπων συνιδιοκτητών σε αυτήν, θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ καθήκον. Δε νοείται ιδιοκτήτες να αδιαφορούν καθιστώντας το έργο του διαχειριστή πολύ δύσκολο έως και ακατόρθωτο μερικές φορές. Οι συνιδιοκτήτες που δεν συμμετέχουν στη διαχείριση επιφορτίζονται με εξίσου σημαντικά καθήκοντα και υποχρεώσεις και σε καμία των περιπτώσεων δε θα πρέπει είτε να τοποθετούν προσκόμματα , είτε να παρεμποδίζουν καθ οιονδήποτε τρόπο την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του κτηρίου με προσχηματικά τεχνάσματα που μερικές φορές χρησιμοποιούνται εν μέσω  ανταγωνιστικών διαθέσεων ανάμεσα σε ιδιοκτήτες. Το όφελος της σωστής διαχείρισης είναι κοινό και παρουσιάζεται αμέσως.

Διαχειρίσεις κτιρίων

Sitemap