Ειδοποιητήριο διαμερίσματος πολυκατοικίας

Σε ένα κοινόκτητο ακίνητο όπως είναι η πολυκατοικία, η ειδοποίηση ενός ανεξόφλητου λογαριασμού ενοίκου πολυκατοικίας που αφορά τη συμμετοχή του στις κοινόχρηστες δαπάνες ονομάζεται "ειδοποιητήριο διαμερίσματος" και μοιράζεται σε όλα τα διαμερίσματα. Αναφέρει το είδος των δαπανών και τα ποσά συμμετοχής σύμφωνα με τα χιλιοστά του διαμερίσματος.Το ειδοποιητήριο διαμερίσματος ακολουθεί η εξοφλητική απόδειξη αφού εξοφληθούν στο ακέραιο οι όποιες οφειλές.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ