Έκδοση κοινοχρήστων

Η μηνιαία κατανομή, έκδοση και διανομή των κοινόχρηστων δαπανών ενός κτηρίου από το διαχειριστή είναι απαραίτητη και είναι εκείνη που διασφαλίζει τη διαφάνεια ανάμεσα στους ενοίκους μίας πολυκατοικίας, ενώ απεικονίζει αποτελεσματικά τις ταμειακές ροές της. 
Για περισσότερες πληροφορίες κάλεσε: 210.9426696

Sitemap

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ