ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ);

Το ΠΕΑ είναι ένα επίσημο έγγραφο που κατηγοριοποιεί τα κτίρια ανάλογα με την ενέργεια που καταναλώνουν από τα ενεργειακά καλύτερα (Α+) έως τα πολύ ενεργοβόρα (Η). Εκδίδεται από πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές.


Πότε απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ;

(α) μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου κτιρίου,
(β) μόλις ολοκληρωθεί η ριζική ανακαίνιση υφισταμένου κτιρίου,
(γ) για την πώληση ενός κτιρίου (από 9.1.2011),
(δ) για την ενοικίαση (μόνο για νέα σύμβαση) αυτοτελούς κτιρίου (από 9.1.2011),
(ε) για την ενοικίαση (μόνο για νέα σύμβαση) τμήματος κτιρίου (από 9.1.2012),
(στ) για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον» (πριν και μετά τις επεμβάσεις)

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

TAGS: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΟΓΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ