Γενικός οικοδομικός κανονισμός 1955 / 1973 / 1985 / 2000

Γ.Ο.Κ. 1955

Γ.Ο.Κ. 1973

Γ.Ο.Κ. 1985

φ.ε.κ. 2000


Απεντόμωση πολυκατοικίας
Διαχειρίσεις πολυκατοικιών