Κατανομή δαπανών κοινοχρήστων

Για να λειτουργήσει σωστά μία πολυκατοικία και να προσφέρει στους ενοίκους της, τη μέγιστη ασφάλεια, προστασία, διαφάνεια, άνεση, εργονομία και λειτουργικότητα, κρίνονται αναγκαίες διάφορες δαπάνες, κάποιες εκ των οποίων μεταφράζονται σε έξοδα συντήρησης και διατήρησης της καλής κατάστασης του κτηρίου και διαφόρων άλλων κοινόχρηστων αντικειμένων που περιέχει, ενώ κάποιες άλλες σε δαπάνες επισκευής αυτών. Σημαντικές δαπάνες πολυκατοικίας μπορεί να είναι ο καθαρισμός της πολυκατοικίας, η έκδοση των κοινοχρήστων ή και η συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της.

 

Ρωτήστε επιπλέον πληροφορίες στα τηλ. 210.9426696 - 210.9426537 και όπου κάποιος εκπρόσωπος μας θα απαντήσει στα ερωτήματα σας.

Κατανομή δαπανών πολυκατοικίας