Πάγιο θέρμανσης στη πολυκατοικία

Το ποσοστό του παγίου θέρμανσης (Κανονισμός/Καταστατικό) στην αυτόνομη θέρμανση και τα (fi πίνακας απωλειών στη μελέτη θέρμανσης) έχουν σαν στόχο τους τον υπολογισμό των θερμικών απωλειών. Θα πρέπει να σημειωθεί πως επιμερίζεται σε όλα τα διαμερίσματα ανεξαρτήτως χρήσης ή μη του συστήματος θέρμανσης.

Ενημερωθείτε σχετικά στα τηλ. 210.9426696 - 210.9426537

ΠΑΓΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ