ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας - Τηλ: 210.9426696

Τα φρεάτια του αποχέτευτικού δικτύου αποτελούν ένα από τα δομικά στοιχεία του συστήματος αποχέτευσης στη πολυκατοικία που με τη σειρά του παίζει σημαντικό ρόλο στο επίπεδο διαβίωσης των ενοίκων. Τα φρεάτια  επιτρέπουν τον έλεγχο, επιθεώρηση και συντήρηση του συστήματος. Κατ'αυτόν  το τρόπο εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του. Για την απόφραξη, το καθαρισμό των φρεατίων, κατασκευή νέων ή επισκευή παλαιών καλέστε 210.9426696 και 210.9426537.

Περισσότερα...

Απόφραξη και καθαρισμός φρεατίων

Tags: Απόφραξη φρεατίων / Καθαρισμός φρεατίων

Απόφραξη και καθαρισμός φρεατίων