Φρεάτια αποχέτευσης

Τα φρεάτια ελέγχου αποχέτευσης αποτελούν ένα από τα δομικά στοιχεία του απαραίτητου συστήματος αποχέτευσης της πολυκατοικίας που με τη σειρά του παίζει σημαντικό ρόλο στο επίπεδο διαβίωσης των ενοίκων, ενώ τα φρεάτια αποστράγγισης ομβρίων υδάτων συλλέγουν τα νερά της βροχής από στέγες, μπαλκόνια και υδρορροές. Τα φρεάτια επιτρέπουν τον έλεγχο, επιθεώρηση και συντήρηση του συστήματος. Κατ'αυτόν το τρόπο εξασφαλίζουν την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του. Χυτοσίδηρος (μαντέμι), μπετό και πλαστικό είναι κάποια από τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τη κατασκευή ενός ολοκληρωμένου φρεατίου. 

Sitemap

Φρεάτια αποχέτευσης