Υψηλές οφειλές στη πολυκατοικία

Είναι γνωστό πως οι υψηλές οφειλές στη πολυκατοικία εξαντλούν το αποθεματικό της και δημιουργούν προσκόμματα στη λειτουργία της.
Είναι ενα σημαντικό ζήτημα που μπορεί να εμφανιστεί στη πολυκατοικία ένεκα καθυστερημένων ή και ανύπαρκτων καταβολών κοινοχρήστων και χρήζει γρήγορης επίλυσης έτσι ώστε να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη συσσώρευση οφειλών που θα εντείνουν τις αρνητικές συνέπειες. Η σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση των εμπλεκόμενων, από τη διαχείριση της πολυκατοικίας και η συζήτηση σχετικά με τα ζητήματα και τις επιβαρύνσεις που δημιουργούνται συνήθως έχει θετικά αποτελέσματα και ανοίγει δρόμους επίλυσης.

 

Ρωτήστε επιπλέον πληροφορίες στα τηλ. 210.9426696 - 210.9426537 και όπου κάποιος εκπρόσωπος μας θα απαντήσει στα ερωτήματα σας.

Sitemap

Υωηλές οφειλές πολυκατοικίας