ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ:
( ΔΕ ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΩΔΙΚΟ )*
(*Τσεκάρετε το δε θυμάμαι κωδικό έαν δε το θυμάστε. Φροντίστε το πεδίο ονόματος διαχειριστή και η διεύθυνση να είναι συμπληρωμένα)

ΜΗΝΑΣ (από) : - (μέχρι) ΜΗΝΑΣ : *
(*Αφήστε κενό το 2ο πεδίο αν πρόκειται για έκδοση ενός μήνα)


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΔΟΣ: - ΑΡΙΘΜΟΣ:
ΠΕΡΙΟΧΗ: - ΟΡΟΦΟΣ:


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ - ΝΕΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ*
(*Συμπληρώστε το πεδίο ΝΕΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ με το νέο ονοματεπώνυμο σε περίπτωση που είστε ο νέος διαχειριστής έτσι ώστε να αλλαχθούν τα στοιχεία στις καταστάσεις.)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: - ΤΗΛΕΦΩΝΟ (2): - EMAIL:ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι τα ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ τα οποία θα περιέχονται σε κάθε μία από τις στήλες, επιμερίζονται με ΈΝΑ ΑΠΟ ΤΑ (2) ΕΙΔΗ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟ. ΜΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ Η ΙΣΟΠΟΣΑ. Παρακαλούμε να επιλέγεται τον τρόπο που επιθυμείτε σε κάθε στήλη. Σε περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερα είδη επιμερισμών ή δεν επαρκούν τα πεδία σε μία στήλη μπορείτε να τοποθετήσετε το έξοδο σας στην στήλη Δ' ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ επιλέγοντας το αντίστοιχο είδος επιμερισμού και το είδος χιλιοστών, ενώ σε περίπτωση που επιθυμείτε και τα (2) είδη επιμερισμού ή επιμερισμό με περισσότερα είδη χιλιοστων (π.χ. κοινοχρήστων και ανελκυστήρα μαζί) στην ίδια στήλη ή για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση παρακαλούμε καλέστε στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας.

Α' ΣΤΗΛΗ (ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ) / ΧΙΛΙΟΣΤΑ: - ΙΣΟΠΟΣΑ:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : - ΚΟΣΤΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : - ΚΟΣΤΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : - ΚΟΣΤΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : - ΚΟΣΤΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : - ΚΟΣΤΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : - ΚΟΣΤΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : - ΚΟΣΤΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : - ΚΟΣΤΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : - ΚΟΣΤΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : - ΚΟΣΤΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : - ΚΟΣΤΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : - ΚΟΣΤΟΣ:


Β' ΣΤΗΛΗ (ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ) / ΧΙΛΙΟΣΤΑ: - ΙΣΟΠΟΣΑ:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : - ΚΟΣΤΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : - ΚΟΣΤΟΣ:


Γ' ΣΤΗΛΗ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) / ΕΙΔΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: - ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : - ΛΙΤΡΑ: - ΚΟΣΤΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : - ΚΟΣΤΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : - ΚΟΣΤΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : - ΚΟΣΤΟΣ:
ΚΛΕΙΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ : - - - - (ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ =%)*
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ : - - - - *
(*Συμπληρώστε τα παραπάνω πεδία με τον κωδικό του διαμερίσματος π.χ. Α1,Β3,Γ4 ή Α,Β,Γ,Δ σε περίπτωση που υπάρχουν κλειστά διαμερίσματα στο κτήριο σας καθώς και το ποσοστό συμμετοχής τους στα έξοδα.Θυμηθείτε ότι θα πρέπει να δηλώνετε τα κλειστά διαμερίσματα που έχουν ανοίξει στα αντίστοιχα πεδία διότι σε διαφορετική περίπτωση θα εμφανιστούν στις καταστάσεις που θα λάβετε ως κλειστά. Η κίνηση αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται κάθε φορά που κλείνει ή ανοίγει ένα διαμέρισμα στο κτήριο σας.)
ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ :
*
(* Συμπληρώστε το παραπάνω πεδίο με τις ώρες θέρμανσης του κάθε διαμερίσματος περιλαμβάνοντας τον κωδικό διαμερίσματος και τις ώρες του χωρισμένα με ένα =. Π.χ. Α1=32, Α2=12,Α3=0, Α4=3 κ.λ.π.)


Δ' ΣΤΗΛΗ (ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ)* / ΧΙΛΙΟΣΤΑ: - ΙΣΟΠΟΣΑ: / ΕΙΔΟΣ ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ : *
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : - ΚΟΣΤΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : - ΚΟΣΤΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : - ΚΟΣΤΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : - ΚΟΣΤΟΣ:
(* Η συγκεκριμένη στήλη χρησιμοποιείται είτε επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα πεδία στις άλλες για τα έξοδα σας είτε επειδή επιθυμείτε κάποιο άλλο είδος επιμερισμού για κάποιο έξοδο. Επιλέξτε το είδος χιλιοστών με το οποίο επιθυμείτε να επιμεριστούν τα έξοδα της συγκεκριμένης στήλης.Π.χ. Χρησιμοποιείστε τα χιλιοστά ανελκυστήρα σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ένα έξοδο που αφορά τον ανελκυστήρα κ.λ.π.)


Ε' ΣΤΗΛΗ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ)* / ΧΙΛΙΟΣΤΑ: - ΙΣΟΠΟΣΑ: / ΕΙΔΟΣ ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ : *
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : - ΚΟΣΤΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : - ΚΟΣΤΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : - ΚΟΣΤΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : - ΚΟΣΤΟΣ:
(*Συμπληρώστε τη παραπάνω στήλη σε περίπτωση που υπάρχουν έξοδα που αφορούν ιδιοκτήτες όπως π.χ. επισκευές κ.λ.π.)


ΣΤ' ΣΤΗΛΗ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ)* - ΚΟΣΤΟΣ:
(*Συμπληρώστε τη παραπάνω στήλη με το κόστος έκδοσης των κοινόχρηστων λογαριασμών)


ΑΛΛΑΓΕΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ* :

(*Συμπληρώστε το παραπάνω πεδίο σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε το όνοματεπώνυμο που αντιστοιχεί σε κάποιο διαμέρισμα. Π.χ. Το Β2 διαμέρισμα με όνομα ΠΑΠΑ.....ΟΥ να γίνει ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡ......ΙΔΗΣ κ.λ.π.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ* :

(* Συμπληρώστε το παραπάνω πεδίο για να ανακοινώσετε κάτι στην πολυκατοικία σας. Το συγκεκριμένο πεδίο ΘΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ στις καταστάσεις που θα λάβετε.)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ* :

(*Συμπληρώστε το παραπάνω πεδίο σε περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε κάτι που πρέπει να προσέξουμε. Π.χ. αναφέρετε εάν υπάρχουν διαμερίσματα που εξαιρούνται από κάποια έξοδα μετά από απόφαση συνέλευσης ή οποιαδήποτε άλλη ιδιαιτερότητα. Το συγκεκριμένο πεδίο ΔΕΝ ΘΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ στις καταστάσεις που θα λάβετε.)

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΣ* :
(* 'Ολα τα πεδία ΚΟΣΤΟΣ θα πρέπει να είναι αριθμοί. Εάν αυτό δε συμβαίνει τότε θα εμφανιστεί στο σύνολο σας το NaN = Not a number. Σε αυτή τη περίπτωση παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι δεν έχετε πληκτρολογήσει κάποιο γράμμα σε κάποιο από τα πεδία ΚΟΣΤΟΣ.Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ως δεκαδική υποδιαστολή την ΤΕΛΕΙΑ (.) και όχι το ΚΟΜΜΑ (,) στα έξοδα σας.π.χ. 2002.80. Ενδέχεται να γίνουν στρογγυλοποιήσεις.)


ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΑΣ : ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΑΣ: - ΣΤΗΝ ΕΞΩΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: - ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ : - ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΡΟΦΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ :
ΑΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ :
ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΤΕ :*
(*Ρυθμίστε τον εκτυπωτή σας έτσι ώστε να προβάλλει την προεπισκόπηση εκτύπωσης (print preview) πριν από κάθε εκτύπωση και μετά κάντε αποθήκευση του αρχείου (save as) στον υπολογιστή σας. Κατ'αυτό το τρόπο μπορείτε να κρατάτε τα δεδομένα που δηλώσατε πέραν της έντυπης και σε μορφή ψηφιακού αρχείου π.χ. pdf. Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το κωδικό ασφαλείας στο αντίστοιχο πεδίο που αναφέρετε παρακάτω πριν την αποστολή.)


Πληκτρολογήστε το κωδικό ασφαλείας που βλέπετε, πριν την αποστολή:


Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε τα έξοδα του κτηρίου σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση : contact@argohellas.gr & koinoxrista@argohellas.gr, τηλεφωνικώς στους κάτωθι τηλ. αριθμούς, ή με φυσική παρουσία στα γραφεία μας. Για δική σας διευκόλυνση μπορείτε να χρησιμοποιείτε επιπλέον τις βοηθητικές φόρμες σε μορφή .pdf ή σε μορφή εικόνας .jpeg

έκδοση κοινοχρήστωνέκδοση κοινοχρήστωνkoinoxrhstapolykatoikias