Υδραυλικοι / Αθήνα

Δεν είναι λίγες οι φορές που θα κριθεί αναγκαία η επίσκεψη υδραυλικού σε κάποιο ακίνητο. Μία έντονη βροχόπτωση ή και η χρόνια απόρριψη άχρηστων υλικών με λάθος τρόπο (π.χ. εντός της λεκάνης τουαλέτας) είναι πιθανό να προκαλέσει τη δυσλειτουργία ή και τη διακοπή λειτουργίας του κοινόχρηστου  και μη, δικτύου αποχέτευσης, ενώ οι φυσιολογικές διαβρώσεις / φθορές ή και αστοχίες, τη δυσλειτουργία του κοινόκτητου και μη, δικτύου ύδρευσης. Το δίκτυο σωληνώσεων συλλογής και απομάκρυνσης ομβρίων υδάτων είναι πιθανό να φράξει,  απαιτώντας την απαραίτητη εργασία απόφραξης ή να υποστεί φθορές που θα οδηγήσουν στην ολική αντικατάσταση του.

Sitemap

Υδραυλικοί στην Αθήνα