Απλήρωτα κοινόχρηστα πολυκατοικίας

Τα απλήρωτα κοινόχρηστα αποτελούν ένα μείζον πρόβλημα της πολυκατοικίας, που ταλαιπωρεί τους συνεπείς οικονομικά ενοίκους οι οποίοι αφενός αισθάνονται την αδικία που επιτελείται εις βάρος τους επωμιζόμενοι το επιπλέον οικονομικό βάρος συντήρησης της πολυκατοικίας που κατοικούν και που προκύπτει από αυτά, αφετέρου αντιλαμβάνονται τον όποιο πιθανό κίνδυνο ως απόρροια της πιθανής ελλιπούς συντήρησης της πολυκατοικίας που μπορεί να προκύψει για τον ίδιο λόγο. Σύμμαχος στη προσπάθεια βελτίωσης αυτής της κατάστασης στέκεται η δικαιοσύνη που με πολλά εργαλεία και ένδικα μέσα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν από το διορισμένο διαχειριστή και διαχειριστική επιτροπή ρυθμίζουν και διορθώνουν τη γενικότερη λειτουργία της πολυκατοικίας.


Sitemap

Πρακτικό γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας

Πρόσκληση σε συνέλευση πολυκατοικίας