Ανελκυστήρας πολυκατοικίας. Προσθέστε τη δαπάνη στα κοινόχρηστα.

Μία από τις αναμφίβολα απαραίτητες μηνιαίες δαπάνες συντήρησης της πολυκατοικίας είναι ο έλεγχος καλής λειτουργίας και η συντήρηση του ανελκυστήρα στο κτήριο. Ουσιαστικά πρόκειται περί ενός αναβατορίου του οποίου ο μηχανισμός θα πρέπει να ελέγχεται περιοδικά έτσι ώστε να επισφραγίζεται και να βεβαιώνεται επίσημα η ασφάλεια κατά τη προσβαση των ενοίκων και άλλων στους ορόφους του κτηρίου. Επιμερίζεται στα κοινόχρηστα με χρήση των χιλιοστών ανελκυστήρα που συνυπολογίζουν διάφορους παράγοντες όπως ο όροφος που βρίσκεται το διαμέρισμα κ.λ.π.


Εάν επιθυμείτε συντήρηση και έλεγχo του συστήματος θέρμανσης στη κτήριο σας, προγραμματίστε το εδώ.


Ρωτήστε επιπλέον πληροφορίες στα τηλ. 210.9426696 - 210.9426537 και όπου κάποιος εκπρόσωπος μας θα απαντήσει στα ερωτήματα σας.

ανελκυστήρας πολυκατοικίας

ασανσέρ πολυκατοικίας