Συντήρηση και έλεγχος του λέβητα/καυστήρα. Έκδοση πιστοποητικών. Προσθέστε τη δαπάνη στα κοινόχρηστα.

Συντήρηση λέβητα και καυστήρα

Μία φορά ανα έτος και βάσει νομοθεσίας είναι υποχρεωτικό είτε τεθεί σε λειτουργία το σύστημα θέρμανσης είτε όχι , να προγραμματίζετε την συντήρηση του λέβητα /καυστήρα σας. Σε περίπτωση ελέγχου από το αρμόδιο όργανο θα πρέπει ο διαχειριστής να παρουσιάσει το απαραίτητο ετήσιο φύλλο ελέγχου. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζετε την σωστή λειτουργία τους και την μακροβιότητα τους ενώ ταυτοχρόνως ενισχύετε την ασφάλεια σας και εξοικονομείτε ενέργεια. Μην αγνοείτε τα πολλά δυστυχήματα που υπήρξαν εξαιτίας διαρροής επικίνδυνων καυσαερίων εντός του κτηρίου. Ποινικά υπεύθυνος σε μία τέτοια περίπτωση, εάν δεν υπάρχει το ετήσιο φύλλο ελέγχου, είναι ο νόμιμα εκλεγμένος διαχειριστής πολυκατοικίας/ διαχειριστής του κτηρίου/ υπεύθυνος τεχνικός ασφαλείας κ.λ.π.(Παρακαλούμε διαβάστε το άρθρο 5 του ΦΕΚ 2654/Β' 09/11/2011) . Αποφύγετε την συσσώρευση καταλοίπων πετρελαίου στην δεξαμενή σας διότι μπορεί να τη βλάψουν. Προγραμματίστε καθαρισμό δεξαμενής πετρελαίου θέρμανσης εδώ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Καθαρισμός λέβητα.(γενικός καθαρισμός στο εσωτερικό του λέβητα)
Kαθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ.
Kαθαρισμός και ρύθμιση σπινθηριστών - ηλεκτροδίων ιονισμού.
Ρύθμιση αναλογίας αέρα-καυσίμου στον καυστήρα.

Έλεγχος διαρροών καυσίμου συσκευής.
Έλεγχος διαρροων καυσαερίων στον λέβητα.
Δοκιμή λειτουργίας συστήματος ανίχνευσης αερίου.(Σε περίπτωση που υπάρχει)
Δοκιμή λειτουργίας ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα/καυστήρα.
Έλεγχος στεγανότητας βαλβίδων.(φυσικό αέριο)
Έλεγχος αερισμού λεβητοστασίου.

Μετρήσεις *

*Οι μετρήσεις που εκτελούνται είναι οι εξής:
Μέτρηση θερμοκρασίας καυσαερίων.
Μέτρηση θερμοκρασίας χώρου λεβητοστασίου.
Μέτρηση Διοξειδίου του άνθρακος.
Μέτρηση Μονοξειδίου του άνθρακος.
Μέτρηση οξειδίων αζώτου.
Μέτρηση οξυγόνου.
Μέτρηση δείκτη αιθάλης (BACHARACH)
Μέτρηση ελκυσμού.
Μέτρηση πίεσης αντλίας καυστήρα.
Μέτρηση πίεσης ηρεμίας αερίου.(φυσικό αέριο)
Μέτρηση πίεσης λειτουργίας αερίου.(φυσικό αέριο)
Μέτρηση πίεσης μπεκ αερίου.(φυσικό αέριο)


Επιπλέον υπολογισμοί εσωτερικού βαθμού απόδοσης - απωλειών καυσαερίου - παροχής καυσίμου και θερμικής φόρτισης λέβητα.

Τι είναι ο θερμοστάτης; / Τι είναι ο αυτόματος πλήρωσης; / Τι είναι το δοχείο διαστολής; / Τι είναι η ηλεκτροβάνα; / Τι είναι ο κυκλοφορητής;

ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΚΟΣΤΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΕΔΩ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΝΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥΑγορά ηλεκτροβάνας

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία επιλέγοντας την ημερομηνία επίσκεψης:

Εργασία :

Αναφέρετε τα kcal/h ή τον αριθμό διαμερισμάτων του κτιρίου σας:*Ονοματεπώνυμο:

*Διεύθυνση:

*Περιοχή:

*Τηλέφωνο (σταθερό):

Τηλέφωνο (κινητό):

*Email:


*Επιθυμητή ημερομηνία εργασίας:

*Επιθυμητή ώρα εργασίας:( 2 ωρο περιθώριο )

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της εργασίας μέσα στο χρονικό περιθώριο που ορίσατε θα ενημερωθείτε τηλεφωνικώς ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος.Παρατηρήσεις (Αναφέρετε το είδος του καυστήρα - Πετρελαίου/ Φυσικού αερίου / Άλλο):
(Τον προγραμματισμό της συγκεκριμένης εργασίας θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία αντιπροσώπου μας μαζί σας ή αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για την επιβεβαίωση της παραγγελίας και την ενημέρωση σας για το κόστος της εργασίας. Η παραγγελία μπορέι να ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή και εφόσον δεν έχει εκτελεστεί η εργασία.)

*Tα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

Σε περίπτωση που ο λέβητας ή ο καυστήρας σας έχει παλιώσει και χρήζει αντικατάστασης προγραμματίστε το εδώ.

SERVICE ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Ξενοφώντος 153, Καλλιθέα 176 74, 210 9426696 / 210 9426537 / 210 9410959 / 210 9401324