Συντήρηση λεβητοστασίου. Προσθέστε τη δαπάνη στα κοινόχρηστα.

Το λεβητοστάσιο της πολυκατοικίας είναι ο χώρος όπου φιλοξενείται το σύστημα θέρμανσης, δηλαδή ο λέβητας / καυστήρας πετρελαίου, οι σωληνώσεις, αγωγοί και τα διάφορα εξαρτήματα. Για το λόγο αυτό,ο χώρος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός και είναι απαραίτητο να διατηρείται καθαρός και απαλλαγμένος από αντικείμενα τα οποία δεν έχουν σχέση με αυτήν, μιας και δεν αποτελεί αποθήκη. Ιδανικά το λεβητοστάσιο θα πρέπει να είναι ευρύχωρο, επιτρέποντας την απρόσκοπτη κίνηση των συντηρητών, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη εξίσου σημαντική ετήσια συντήρηση των μηχανημάτων. Το λεβητοστάσιο συνήθως βρίσκεται στο υπόγειο/ισόγειο του κτηρίου,ενώ εκεί αναρτώνται όλα τα απαραίτητα έντυπα ελέγχου και συντήρησης των μηχανημάτων. Η συντήρηση καλό είναι να προγραμματίζεται πριν επέλθει ο χειμώνας έτσι ώστε το σύστημα να βρίσκεται ήδη σε καλή κατάσταση αλλά και σε ετοιμότητα να διαχειριστεί τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν.

Προγραμματίστε τη συντήρηση στα τηλ. 210.9426696 - 210.9426537.

Sitemap

Συντήρηση λεβητοστασίου Αργώ Ελλάς