Παραγγελία πετρελαίου θέρμανσης

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ON LINE ΤΙΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

- Ενημερωθείτε για το τι καιρό θα κάνει τις επόμενες ημέρες απευθείας μέσω του συστήματος 'Ποσειδών'του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. εδώ.

Σημερινή τιμή πετρελαίου θέρμανσης ανα λίτρο

(Κάντε κλικ στο παραπάνω σύνδεσμο και πολλαπλασιάστε τη τιμή επί τα λίτρα πετρελαίου θέρμανσης που επιθυμείτε να παραγγείλετε για να βρείτε το σύνολο.)

Παραγγείλετε πετρέλαιο θέρμανσης ! (Εάν έχετε παραγγείλει ξανά στο παρελθόν συμπληρώστε μόνο ονοματεπώνυμο - διέυθυνση και επιθυμητή ποσότητα / λίτρα. Όλα τα παρακάτω στοιχεία χρειάζονται μόνο μία φορά και κατά την αρχική παραγγελία σας .


Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία επιλέγοντας την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης:

*Ονοματεπώνυμο:


*Πατρώνυμο:


*Διεύθυνση:

*Περιοχή:


Τηλέφωνο (σταθερό):

*Τηλέφωνο (κινητό):

Email:


*Αριθμός παροχής κοινόχρηστου ρεύματος ή κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής του :(Δείτε παρακάτω που εντοπίζεται ο 12ψήφιος κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής)


*Α.Φ.Μ.:


*Ποσότητα:
Λίτρα
*Επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης:

*Επιθυμητή ώρα παράδοσης:( 2 ωρο περιθώριο )

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παράδοση μέσα στο χρονικό περιθώριο που ορίσατε θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία.

Επιθυμώ βελτιωτικό κάυσης πετρελαίου (10 €) :(Δείτε παρακάτω τι είναι το βελτιωτικό κάυσης)

Είμαι συνδρομητής πακέτου εργασιών:
Παρατηρήσεις:
Η Εταιρεία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο.

*Tα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

Η υπηρεσία τηρεί σύστημα εισροών - εκροών καυσίμων και υπόκειται σε ελέγχους ποιότητας του καυσίμου, κάτι που διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα του προϊόντος που παραλαμβάνετε.

Live Τιμές . Η μεταβλητότητα (volatility) και οι διακυμάνσεις του αργού πετρελαίου επηρεάζουν τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μαζί με παράγοντες όπως τους διάφορους φόρους και επιβαρύνσεις, κόστος διακίνησης και αποθήκευσης, νομισματικές ισοτιμίες (euro/dollar)

Διανομή πετρελαίου θέρμανσης Καθαρισμός δεξαμενής πετρελαίου

 

Ξενοφώντος 153, Καλλιθέα 176 74, 210 9426696 / 210 9426537 / 210 9410959 / 210 9401324