Εργασίες σε πολυκατοικία. Προσθέστε τις δαπάνες στα κοινόχρηστα.

Για να διατηρηθεί η πολυκατοικία σε καλή κατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιούνται μία σειρά εργασιών συντήρησης, αποκατάστασης και ελέγχου όπως:
1.) Έκδοση κοινοχρήστων μηνιαίως.
2.) Αναγόμωση των πυροσβεστήρων.
3.) Συντήρηση λέβητα/καυστήρα.
4.) Καθαρισμός πολυκατοικίας.
5.) Απολύμανση πολυκατοικίας.
6.) Καθαρισμός φωταγωγών.
7.) Επισκευή επικίνδυνων σημείων όπως 
στους εξώστες του κτηρίου, στο κλιμακοστάσιο κ.λ.π.

8.) Συντήρηση συστήματος ψύξης εάν υπάρχει.
9.) Συντήρηση αποχετευτικού δικτύου.
Κάλεσε: 210.9426696 - 210.9426537

Εργασίες σε πολυκατοικία